ساختمان اتاق بازرگانى ايران

پروژه: ساختمان اتاق بازرگانى ايران
تعداد طبقات: ١١
سال انجام پروژه : ١٣٩٥
توضيحات:
طراحى ، توليد و نصب ٢٢٠٠ مترمربع پرده ى شيد بلك اوت با مكانيسم برقى توسط تيم مهندسى كاورسان
توليد ٢٨٠٠ متر مربع پرده ى شيد اسكرين با مكانيسم دستى

26 فروردین 1398
این مطلب را به اشتراک بگذارید: